A arantxa events el servei al client és la nostra eina de treball.

  • Creació d’esdeveniments singulars a partir d’una anàlisi de requeriments i d´una investigació de mercat personalitzats.
  • Tracte directe a través d’un únic interlocutor per esdeveniment.
  • Recerca i pre-selecció dels professionals més adequats a partir d’una àmplia cartera de proveïdors, oferint diverses alternatives.
  • Professionalitat, dedicació i implicació, cuidant fins a l’últim detall.
  • Els nostres serveis no suposen un increment en les seves despeses. arantxa events garanteix que els preus dels seus serveis són els mateixos que si vostè els contractés directament amb els proveïdors.
  • Vostè gaudirà del moment; nosaltres organitzant-lo


arantxa events:
Mallorca, 150
08036 Barcelona
Tel. 675 80 32 08
info@arantxaevents.com