CADA ESDEVENIMENT AJUDA A ACONSEGUIR UNS OBJECTIUS DETERMINATS.

Arantxa Events assessora quin és l’esdeveniment més adequat per a cada cas, creant, gestionant i organitzant tots els aspectes del mateix.

· Definició de l’objectiu de l’esdeveniment i confecció del briefing
· Anàlisi del briefing i elaboració de propostes
· Presentació d’alternatives al client
· Concreció de l’esdeveniment i aprovació de pressupost
· Contractació de proveïdors i negociació de detalls
· Gestió d’assistents a l’esdeveniment: invitacions, confirmació, allotjament, transport…
· Coordinació de tots els aspectes al llarg del projecte

Gestionem tots els aspectes de l’esdeveniment:
· Espais singulars / Catering / Restaurant
· Material audiovisual / Il·luminació i so / Música i Espectacles
· Activitats outdoor / indoor / tours /post-conference tours
· Montages interiors i exteriors (tarimes, carpes, decoració, etc…)
· Fotografia i vídeo
· Hostesses i serveis de traducció
· Allotjament de convidats / Lloguer de vehicles i transport
· Gestió d’invitacions (secretaria tècnica)
· Disseny gràfic (Dossier de premsa, carteleria, invitacions, catàlegs…)
· Difusió de l’esdeveniment a mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió)
· Protocol


arantxa events:
Mallorca, 150
08036 Barcelona
Tel. 675 80 32 08
info@arantxaevents.com