consultoria especialitzada en la creació, la gestió i l'organització d'esdeveniments, tant per a empreses com per a particulars.

Com a gestors d’esdeveniments, ens caracteritzem per oferir assessorament i gestió integral en l’organització de les diferents fases de l’esdeveniment:

  • Creació (definició de l’esdeveniment): Singularitat i personalització.
  • Gestió (selecció i tramitació de proveïdors): Professionalitat, implicació,
    compromís, àmplia cartera de proveïdors de qualitat comprovada.
  • Organizació de l’esdeveniment: Garantia d’èxit.

Les necessitats i expectatives de particulars i empreses són diferents i requereixen un tracte diferenciat.


arantxa events:
Mallorca, 150
08036 Barcelona
Tel. 675 80 32 08
info@arantxaevents.com